Viimeiset Asukaskahvit – muistio

Asukaskahvit Huhtasuolla 16.12.2015, keskustelussa Hyvinvointia Huhtasuolle -hankkeen merkitys asukkaille.

Läsnä:

Jukka Laukkanen JKL kaupunki
Hanna Tenhunen JKL kaupunki
Ari Karimäki JKL kaupunki
Mikko Heikkilä
Markku Saarinen
Pirkko Rastas
Paula Holappa
Pirjo Misukka
Marjatta Arpiainen
Irma Ahonen
Anja Nieminen
Tuomo Nieminen
Tapio Ruosteinen
Virpi Tiainen
Vesa Karvinen
Pauli Puttonen
Seppo Hiltunen
Mertsi Florin
Kirsi Florin
Matti Björk
Anne Mustonen JKL kaupunki
Marjatta Hynynen
Ellen Tuikkanen
Heikki Hynynen
Mirja Väänänen

Jukka Laukkanen kertoi lyhyesti Hyvinvointia Huhtasuolle -hankkeesta.

Käytiin esittäytymiskierros.

Keskustelu avattiin pohtimalla ja kirjaamalla paperille parin kanssa hankkeen aikaisia onnistumisia, aikaansaannoksia ja itselle merkityksellisiä hyviä kokemuksia, sekä asioita joiden ei koettu onnistuneen niin hyvin.

Plus -puolen saldoa:

Konkreettiset toimenpiteet, kuten:

 laavu
laituri
 koirapuisto
 valot koirapuistoon
 frisbeegolfrata
 avantouintikoppi
 Kangaslammen rantojen raivaus
 senioripuisto
 kaupunkiviljely
 pyöräpaja
 kuntopolun kunnostus
 penkit Kangaslammen ympäri menevän polun varteen ja laavun suuntaan  roskapartiot
 esteetön kulku laavulle koulun takaa ja Huhtasuon kadun päästä
 korjaustalkoot päiväkeskuksessa
 perhepäivä
 Valonmäki Pupuhuhdassa

Onnistumiseksi mainittiin useaan otteeseen myös alueen asukasyhdistyksen toiminnan vahvistuminen, sen toimintaan koettiin saadun paljon uutta potkua.

Huhtasuon alueen koettiin ”siivonneen kasvonsa” hankkeen myötä, alueen arvostus on parantunut. Hanke on tuonut alueelle näkyvyyttä ja sen myötä uusia toimijoita ja asukkaita.

Kylätoimisto mainittiin useaan otteeseen, hyvänä asiana koettiin tilojen käyttö monenlaiseen toimintaan kuten harrastekerhoihin ja kahvilailtoihin.

Yhteistyö päiväkeskuksen kanssa nousi pohdinnoissa myös esiin, hankkeen myötä päiväkeskuksen toiminta on laajentunut ja avautunut paremmin alueen asukkaille.

Talkoohengen ja yhdessä tekemisen meiningin koettiin kohentuneen huomattavasti. Väkeä on saatu liikkeelle. Yhteisöllisyys ja myös vuoropuhelu kaupungin suuntaan on hankkeen myötä vahvistunut (huomattavasti).

Työllisyyshanke koettiin myös hyvänä, sitä olisi syytä jatkaa edelleen.

Erityisen tärkeäksi koettiin aluetyöntekijän, Anne Mustosen, rooli hankkeen aikana. Asukkaiden keskeneräisten ideoiden vastaanottamisen koettiin tapahtuneen nopeasti ja sujuvasti, löytyi ihminen joka otti asioita hoitaakseen ja edisti niitä. Tämän myötä usko muutokseen on hankkeen aikana kasvanut. Luottamus siihen, että kaupunki lähtee kumppaniksi asuinalueella tapahtuvaan toimintaan on kasvanut.

Kehittämisen paikkoja kirjattiin seuraavasti:

Talkoolaisia oltaisi kaivattu enemmän. Pohdittiin sitä, miten ison porukan saisi valjastettua yhdessä tekemiseen.

Koordinaatiossa ja tiedon kulussa koettiin olleen puutteita.

Huolta aiheutti myös asukaskahvien mahdollinen loppuminen ja aluetyöntekijän menettäminen.

Esitettiin idea, että alueen toimijoiden (ASA ja asukasyhdistys) pitäisi fuusioitua yhdeksi ”saman luukun” toiminnaksi.

Yksittäinen asukas kertoi myös, etteivät suomalaiset tule mielellään kylätoimistolle, koska kylätoimistolla on paljon maahanmuuttajia. Toisessa puheenvuorossa kannatettiin asukkaiden vuoropuhelun lisäämistä maahanmuuttajien ja turvapaikan hakijoiden kanssa.

Toiminnan jatkumisesta keskusteltiin myös:

 Marjatta Hynynen kertoi kylätoimiston olevan avoinna myös jatkossa.

 Perhepäivien kerrottiin jatkuvan alueella.

 Kunnossa Kaiken Ikää (KKI) –hanke ja liikuntalaturi jatkuvat.

 Asukaskahvit jatkuvat noin kahden kuukauden välein, asukkaiden aiheita iltoihin kuulostellaan ASA:n ja asukasyhdistyksen kautta.

Ari Karimäki vastasi koordinoinnin ja tiedonkulun kysymyksiin kertomalla Hyvinvointia Huhtasuolle hankkeen nimenomaisesta ajatuksesta pitää alusta asti huhtasuolaiset ”viejinä” ja kaupunki ”vikisijänä”, jolloin asukkaat itse ovat päässeet miettimään mitä ja miten tehdään. Näin huhtasuolaiset eivät jää tyhjän päälle hankkeen loppuessa, vaan tekemisen meininki alueella jatkuu omin voimin. Hankkeen myötä Karimäki kokee huhtasuolaisten ylpeyden omasta alueestaan kasvaneen. Projektityöntekijöiden lisäksi kaupungin viranhaltijat ovat tehneet työtä hankkeessa oman työnsä ohella.

Illan aikana Huhtasuon asukasyhdistys ry sekä Huhtasuon ASA ry kiittivät ja muistivat Anne Mustosta hyvästä yhteistyöstä.

Kiitokset kaikille keskustelijoille!

kirjaajana
Hanna Tenhunen, p. 050-311 8950