Tietoa yhdistyksestä

IMG_20150615_142127Huhtasuon Asukasyhdistys ry toimii Jyväskylän kaupungin Huhtasuon kaupunginosassa. Asukasyhdistyksen tarkoituksena on edistää Huhtasuon asukkaiden viihtyvyyttä ja sosiaalisia oloja. Yhdistyksen tarkoituksena on myös työllisyyden yleisten edellytysten edistäminen ja syrjäytymisen estäminen

Huhtasuon asukasyhdistys ry; 40 vuotta työtä alueen hyväksi

Yhdistyksen alkuperäisenä tarkoituksena on ollut edistää Huhtasuon asuinalueen asukkaiden viihtyvyttä ja sosiaalisia oloja yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Yhdistys toimii yhteistyössä mm. Jyväskylän kaupungin, Jyväskylän seurakunnan, Huhtasuon ASA ry:n, JAPA:n sekä muiden asukasyhdistysten ja eri järjestöjen kanssa.

Yhdistys pyrkii eri tavoin vaikuttamaan asuinaluetta koskeviin kunnallisiin päätöksiin ja järjestämään keskustelu- ym. tilaisuuksia tarpeen mukaan yksin tai yhdessä muiden organisaatioiden kanssa.

Asuinalueemme hyvät palvelut ja kaunis luonto on asuinalueemme voimavara ja kilpailuvaltti. Asukasyhdistys on ollut koko olemassa olonsa ajan kehittämässä asuinalueen palveluita ja taistellut niiden säilyttämisen puolesta. Asuinalueen kaunis luonto on myös yhdistyksen sydämen asia. Luonto- ja ympäristöasioihin panostammekin monin tavoin. Otamme jatkuvasti kantaa alueemme kaavoitukseen ja liikennejärjestelyihin ja pyrimme kuuntelemaan asukkaiden mielipiteitä muun muassa em. asioissa. Tarvittaessa laadimme kaupungin päättäjille kannanottoja, ehdotuksia ja jopa vaatimuksia. Panostus ympäristöasioihin näkyy myös siinä, että yhdistyksessämme on vuodesta 1998 toiminut erityisesti ympäristöasioihin paneutunut ympäristövastaava.

Jotta asukasyhdistys voisi jatkossakin vaikuttaa ja kehittää toimintaansa, tarvitsee se lisää aktiivisia toimijoita ja jäseniä.

Osallistumalla voit parhaiten vaikuttaa yhdistyksen toimintaan, joten tervetuloa mukaan!